Zeos EOL148

Petletni projekt Life Gospodarjenje z e-odpadki (2016–2020) s sloganom E-cikliraj se približuje svojemu uradnemu zaključku. Kot izvajalci projekta smo v družbi Zeos, d.o.o., v zadnjih letih po Sloveniji postavili obsežno infrastrukturo za zbiranje starih aparatov in izvedli nešteto aktivnosti, saj smo želeli občanom predstaviti nove možnosti za oddajanje e-odpadkov in odpadnih baterij in razloge, zakaj jih je potrebno ločevati. Tako je do danes po Sloveniji na nekaterih večjih eko otokih postavljenih 666 uličnih zbiralnikov, v večjih tehničnih trgovinah 67 zelenih kotičkov, s posebnim mobilnim zbiralnikom pa prevzemamo odpadke tudi na podeželju. V okviru projekta smo izvedli tudi več zbiralnih akcij, od katerih je bila najbolj odmevna lanskoletna »Prinesi stare baterije«, kjer smo v Mestni občini Ljubljana v enem mesecu zbrali skoraj 15 ton baterij. V letošnjem letu nameravamo nadaljevati predvsem z ozaveščevalnimi aktivnostmi, saj se zavedamo, da naše poslanstvo še zdaleč ni pri koncu in se bo nadaljevalo tudi po uradnem zaključku projekta.
Zeos, d.o.o.
www.zeos.si