Slovenija je v avgustu 2023 doživela izjemne vremenske dogodke, ki so vključevali močne nalive, povzročili hude poplave in zemeljske plazove. Dogodki so prizadeli več kot dve tretjini celotnega ozemlja države. Šest mesecev kasneje se država sooča s pomembnimi prilagoditvenimi izzivi na podnebne spremembe, pri čemer posebno pozornost namenja prilagajanju intenzivnim padavinam. Partnerji evropskega projekta CLIMATEFIT, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Obzorje Evropa (Horizon Europe), se bodo marca zbrali v Ljubljani na drugem srečanju celotnega projektnega konzorcija. Srečanje bo priložnost za razpravo o tem, kako podpreti pospeševanje odpornosti na pogoste podnebne spremembe prek novih finančnih mehanizmov. V projektu kot partner sodeluje tudi ENERGAP. Dogodek bo priložnost za boljše razumevanje lokalnih izzivov in ovir ter za reševanje vrzeli v znanju in financiranju na področju prilagajanja podnebnim spremembam. Mreženje bo partnerjem omogočilo širši vpogled v lokalno situacijo in finančne izzive ter jim tako pomagalo pri njihovih prizadevanjih za podporo ozemljem EU na njihovi poti k doseganju podnebne odpornosti. Izmenjava mnenj in projektnih aktivnosti bo omogočila vzpostavitev celovitega investicijskega okolja, ki bo javnim organom olajšal prizadevanja za pridobivanje dodatnih, novih finančnih sredstev in privabljanje finančnih in investicijskih subjektov z namenom vlaganja v odpornost.

Fotografija

logo Climatefit copy

Energetsko podnebna agencija za Podravje
www.energap.si