Mestna občina Ljubljana EOL 127 Papirni izdelki iz invazivnega japonskega dresnikaNovembra lani smo v Mestni občini Ljubljana pričeli z izvajanjem triletnega projekta APPLAUSE. Z njim želimo odgovoriti na vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami z uporabo pristopov »nič odpadkov« in krožnega gospodarstva. S pilotnim projektom predelave invazivnih rastlin v papir na polindustrijskem nivoju smo že dokazali, da jih je mogoče uporabiti v številne koristne namene. Tako bomo razvili način predpriprave kaše za izdelavo papirja z okolju bolj prijazno encimsko predelavo, lužnico pa bomo predelali v vhodne surovine za industrijo. V okviru projekta bomo razvili 10 izdelkov iz lesa za domačo izdelavo, dodatnih 10 pa bomo izdelovali v novo vzpostavljeni delavnici. Preverili bomo tudi ustreznost invazivnih rastlinskih vrst za prehrano, izdelovali barvila za funkcionalne hibridne premaze in preizkusili možnost izdelave domačih pripravkov proti rastlinskim škodljivcem. Velik del projekta bo predstavljalo izobraževanje in osveščanje meščanov, tudi s pomočjo podatkov nove generacije evropskih satelitov za opazovanje Zemlje Sentinel-2. Projekt je bil na drugem razpisu evropske pobude Urban Innovative Actions izbran med 206 prijavljenimi, njegova celotna vrednost je 5,2 mio EUR.

Mestna občina Ljubljana
www.ljubljana.si