CBD 1Prizidek – učni primer študentom lesarstvaPedagoško raziskovalni objekt Prizidek Biotehniški fakulteti je, kot se za Oddelek za lesarstvo spodobi, v celoti izveden v lesu in odgovarja smernicam trajnostne gradnje. Univerza v Ljubljani je projektantsko delo zaupala izkušenim projektantom lesene gradnje podjetju CBD d.o.o., ki so v sodelovanju z arhitektom Rafaelom Drakslerjem zasnovali pritličen objekt z ločno streho, pri čemer je južni (nižji del) namenjen kabinetom, severni (višji del) pa laboratorijem. Omenjene prostore deli hodnik, ki je v celoti izveden z vidnimi križno lepljenimi ploščami, poseben izgled pa ustvarjajo vrata kabinetov, ki so izvedena iz furnirjev 10 različnih drevesnih vrst (brest, bor, jelka, češnja, hrast, hruška, jesen, kostanj, oreh in javor) in si sledijo od svetle proti temni barvi. Vrata hodnika skupaj z vidno leseno križno lepljeno konstrukcijo in uporabo termično modificiranega lesa za fasado, stavbno pohištvo ter okrogle stebre ne ustvarjajo zgolj edinstvenega videza, ampak študentom lesarstva predstavljajo pravo učno pot. Konstrukcija objekta je v celoti izvedena iz lesenih križno lepljenih plošč, ki omogočajo nadgradnjo objekta do dveh dodatnih etaž, pri čemer se obstoječa streha odstrani in nato ponovno namesti, medetaže pa se izvedejo v višini spodnjega roba zasteklitev v stenah hodnika.
Pripravila: Jurij Jančar in Bruno Dujič

CBD d.o.o.
www.cbd.si