comm energy_plandevdelPrimer decentraliziranega sistema energetske oskrbe (vir: King & Shaw 2010)Kot pomembno orodje pri načrtovanju nadaljnjega razvoja lokalne skupnosti se lahko uporabi strokovno pripravljena energetska karta. Predstavlja lahko izhodišče za preudarno odločanje in definiranje ustreznih in skupnosti prilagojenih razvojnih korakov. Z energetsko karto, ki bo temeljila na Geografsko informacijskem sistemu, želi mesto Maribor natančneje opredeliti zakonske obveze po doseganju ciljev 25 % OVE do 2020. Glede na trenutno rabo se bo v okviru karte pripravilo več scenarijev doseganja obvezujočih deležev obnovljivih virov. Energetska karta mesta Maribor, ki je v pripravi, bo pokazala porabnike v mestu in potenciale uporabe OVE. Vsebovala bo prostorsko umeščen načrt virov energije za zagotavljanje toplote. V okviru priprave karte potekajo tudi aktivnosti za analizo potencialnih virov OVE na lokalni ravni in identifikacija primernih tehnologij za učinkovito izkoriščanje teh virov. Te aktivnosti koordinira Energetska agencija za Podravje, tudi ob podpori evropskih sredstev, v okviru sodelovanja v evropskem projektu ENVISION´2020, programa Jugovzhodna Evropa.

Energetska agencija za Podravje
www.energap.si

EnVision

 

SEE-in-zastava