Saubermacher-Komunala-MS Pridobili_certifikat_Pri redefiniranju poslanstva našega podjetja v letu 2010 smo se osredotočili na dejstvo, da se trudimo ustvarjati zdravo okolje za zaposlene. Da bi ovire pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja lažje, učinkoviteje in v zadovoljstvo vseh deležnikov uspešno premagovali, smo pristopili k pridobitvi certifikata Družini prijazno podjetje. Decembra 2011 je podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. kot prvo prekmursko podjetje prejelo osnovni certifikat Družini prijazno podjetje. Za pridobitev osnovnega certifikata smo se zavezali k izvrševanju in vpeljavi 13 ukrepov v naše podjetje: fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda, časovni konto, otroški časovni bonus, dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov, komuniciranje z zaposlenimi in z zunanjimi javnostmi, raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine, druženje med zaposlenimi, izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine, sodelovanje svojcev zaposlenih pri opravljanju občasnih del v podjetju, obdaritev novorojenca, novoletno obdarovanje otrok in prostor za sproščanje. Na osnovi pozitivne ocene revizorskega poročila nam je 9. februarja 2015 revizorski svet podelil polni certifikat Družini prijazno podjetje za dobo treh let.

Pripravila: mag. Klaudija Šek Škafar

Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.
saubermacher-komunala.si