ZeosZbiralnik odpadne električne in elektronske opremeVzpostavitev učinkovitejše in potrošnikom prijaznejše infrastrukture zbiranja e-odpadkov in odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev (OPBA) je osrednja aktivnost projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki, ki ga sofinancirata Ministrstvo za okolje in prostor ter Evropska komisija v sklopu razpisa LIFE, programa za okolje in podnebne ukrepe 2014-2020. S petletnim projektom bo družba Zeos, d.o.o., postavila 400 uličnih zbiralnikov, 45 zelenih kotov v trgovskih centrih in z mobilnim zbiralnikom organizirala dogodke na podeželju. Cilj projekta je širiti informacijo o nujnosti ločevanja e-odpadkov in OPBA, možnostih njihovega oddajanja na novo vzpostavljenih zbirnih mestih in spodbuditi končne potrošnike, da spremenijo vedenje in dejansko začnejo tovrstne odpadke ločevati, v kolikor jih še ne. Družba Zeos je že aktivno pričela z izvajanjem projekta, prizadeva si doseči vse zastavljene cilje in upravičiti zaupanje sofinancerjev projekta.

Zeos, d.o.o.
www.zeos.si