Skladno s smernicami trajnostnega razvoja in za zmanjševanje vpliva na proces predelave smo v družbi Koto pričeli prevzemati živalske stranske proizvode kategorij 1 in 2 le še brez embalaže. Različne primesi plastike, kartona in drugih delcev embalaž so ovirali proizvodne procese in močno vplivali na kakovost končnega proizvoda, zato je sedaj predaja živalskih stranskih proizvodov možna le še brez embalaže. V primeru neizogibne rabe le-te pa so v prodaji posebne vrečke, ki so se na testih izkazale kot edine primerne za prevzem in predelavo živalskih stranskih proizvodov. Vrečke so skladne z bistvenimi zahtevami direktive EU o embalaži in odpadni embalaži ter izpolnjujejo ustrezne usklajene evropske standarde za reciklažo (EN 13430), pridobivanje energije (EN 13431) in ekološko predelavo (EN 13432).

Koto d.o.o.
www.koto.si