Safeguard logo EOL153

V času epidemije COVID-19 se delodajalci in zaposleni zavedajo tveganj in nevarnosti izbruha nalezljive bolezni v delovnem okolju. Za organizacije tveganje vpliva ne le na potek neprekinjenega poslovanja, temveč tudi na ugled in počutje zaposlenih. Delodajalci morajo zagotoviti, da njihovi zaposleni še naprej varno opravljajo svoje delo ter tako zaposlenim in strankam pod ustreznimi varnostnimi, zdravstvenimi in higienskimi pogoji dokazati, da je njihovo delovno, nakupovalno ali storitveno okolje varno. Rešitev Safeguard, ki ustreza potrebam vseh panog, obravnava tveganja povsod, kjer ljudje živijo, delajo in se zadržujejo. Zajema usposabljanje zaposlenih o dobri higienski praksi in preverjanje zaščitnih ukrepov, ali so le-ti pravilno postavljeni in ustrezno spoštovani. V današnjih razmerah je ključno, da svojim strankam in zaposlenim lahko dokažemo, da so naši delovni, nakupovalni ali storitveni prostori varni. To omogoča oznaka Safeguard, ki jo je izdal neodvisni kontrolni organ.

Bureau Veritas d.o.o.
www.bureauveritas.si