Evropsko mlekarsko združenje EDA je skupaj s svojimi člani in zunanjimi strokovnjaki pristopilo k proaktivnemu ocenjevanju in zmanjševanju okoljskega odtisa v mlekarskem sektorju. V začetku leta 2023 je pričela delovati strokovna skupina za prenovo posebnih pravil za mleko in mlečne izdelke (Dairy PEFCR), v kateri sodelujemo tudi v GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij. V skladu s pobudo enotnega trga za zelene proizvode je eden izmed ciljev Evropske komisije tudi harmonizacija komuniciranja okoljskega vpliva proizvodov in organizacij. Tako se je leta 2013 na osnovi izračuna življenjskega kroga (LCA) pričela razvijati razširjena metodologija izračuna okoljskega odtisa (PEF – Product Environmental Footprint) s posebnimi pravili za posamezne produktne kategorije. Med pilotno fazo so bila do leta 2018 v sodelovanju z industrijo razvita posebna pravila za 19 različnih produktnih kategorij, med katerimi so tudi mleko in mlečni izdelki, pivo, krma za živali, testenine, vino in embalirana voda. Obstoječe metodologije za posamezne produktne skupine so se v prehodnem obdobju testirale, celotna metodologija pa se bo prenovila do konca leta 2024. Okoljski odtis proizvodov je kazalec in podpora celostnega trajnostnega razvoja, s katerim lahko proizvajalci spremljajo in izboljšujejo vplive na okolje, identificirajo problematične točke ter optimizirajo procese v celotnem življenjskem krogu proizvodov. Poleg tega jim omogoča prilagajanje potrebam strank in potrošnikov, komuniciranje okoljskega vpliva navzven in primerjanje posameznih proizvodov iste kategorije.

Pripravila: Barbara Rupnik, vodja področja za nove tehnologije

GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
www.gzs.si/zkzp