Prenova javne razsvetljave
Prenova javne razsvetljave

Varovanje okolja ostaja prioriteta v širši regiji. Občina Vrbas, Srbija, je v februarju 2020 s Petrolom in partnerji sklenila javno zasebno partnerstvo in tako začela s projektom prenove javne razsvetljave, da se zmanjšata raba električne energije in svetlobna onesnaženost. V projektu bo zamenjanih več kot 2.500 energetsko neučinkovitih svetilk z novimi LED svetilkami. Te imajo podaljšano življenjsko dobo in najnovejšo tehnologijo samodejnega zmanjševanja svetlobnega toka v času nizke gostote prometa. Občina Vrbas bo s projektom pridobila kvalitetnejšo osvetlitev za svoje občane. Še večji uspeh pa predstavljajo prihranki. Petrol bo skupaj s partnerji s projektom pomagal prihraniti več kot 75 % električne energije, zmanjšati svetlobno onesnaževanje in znižati izpuste za več kot 2.000 ton CO₂ letno, kar je enako količini, ki jo letno vsrka 100.000 dreves. Vsak korak v pravo smer šteje in učinkovito upravljanje z viri je prava smer za vse.
Petrol d.d. Ljubljana
www.petrol.si