Odvetnik Domen Neffat
Odvetnik Domen Neffat

V javni obravnavi je bil predlog spremembe Uredbe o odpadkih v smeri ureditve postopka prenehanja statusa odpadka. Kot izhaja iz predloga, odpadki po recikliranju ali drugačni predelavi prenehajo biti odpadki, če so izpolnjeni določeni pogoji. Bistvena so merila za prenehanje statusa odpadka, za katere uredba določa, kaj morajo vsebovati. Vsebovana so lahko v posebnem predpisu za npr. določene materiale. Če posebnega predpisa ni, ta merila v okoljevarstvenem dovoljenju (OVD) za vsak primer predelave odpadkov in za vsako predelano snov ali predmet določi ministrstvo (ARSO). V določenih primerih jih določi na podlagi soglasja ministrstva, pristojnega za posamezno vrsto proizvodov, ali organizacije, ki je na podlagi predpisov pristojna za določitev meril. Opredelijo se tudi mejne vrednosti onesnaževal. OVD in rezultati preverjanj se objavijo na spletni strani ministrstva. Preden da predmet ali predelano snov na trg ali jo sam uporabi, mora z njo ravnati kot z odpadkom. Po izgubi statusa odpadka se za snov začnejo uporabljati predpisi o kemikalijah in proizvodih.
Zapisal: Domen Neffat LL.M. (Heidelberg)
Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o.
www.neffat.si