Saubermacher---Komunala-Murska-Sobota certifikat_prijazno_podjetjePrejeli certifikat družini prijazno podjetjePodjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota je 8. 12. 2011 kot prvo prekmursko podjetje prejelo osnovni certifikat Družini prijazno podjetje. Za pridobitev osnovnega certifikata smo se zavezali k izvrševanju 13 ukrepov, ki jih bomo v treh letih vpeljali v podjetje in z njimi zaposlenim omogočili prijaznejše usklajevanje družinskih in službenih obveznosti. Nekateri izmed ukrepov so: fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda, časovni konto, otroški časovni bonus, dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov, komuniciranje z zaposlenimi, raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine, druženje med zaposlenimi, izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine, sodelovanje svojcev zaposlenih pri opravljanju občasnih del v podjetju, obdaritev novorojenca, novoletno obdarovanje otrok idr. 22. 1. 2015 smo gostili zunanjega revizorja, ki je ocenil, da so bili načrtovani ukrepi izpeljani in cilji doseženi, na podlagi česar smo 9. 2. 2015 prejeli polni certifikat Družini prijazno podjetje za dobo treh let. Slavnostna podelitev je bila na Mednarodni dan družin, 15. 5. 2015, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije.

Pripravila: mag. Klaudija Šek Škafar

Saubermacher –
Komunala Murska Sobota d.o.o.
www.saubermacher-komunala.si