Slovenija je aktivno pridružena naporom EU za doseganje zelenega prehoda, in sicer zasledujemo tako cilje Pariškega sporazuma, Agende 2030, kot tudi nedavnega programa REPowerEU. Izpusti CO2 so močno povezani z ravnanjem podjetij, zato bo EU z implementacijo direktive CSRD k bolj trajnostnemu poročanju in ravnanju zavezala večji krog podjetij, kar bo veljalo tudi pri nas. A zeleni prehod sploh ne bi smel biti pod vprašajem, saj ima za podjetja številne prednosti, kot so lastni viri energije, predvidljive cene in zvišanje javne podobe. Sorodne uspešne zgodbe soustvarjamo tudi v Interenergu, ena naših največjih pa je spisana s Salonitom Anhovo. Naše sodelovanje se je začelo s postavitvijo 2,23 MW sončnih elektrarn po modelu energetskega pogodbeništva, zdaj pa se gradi dodatnih 1,5 MW sončnih elektrarn. V Interenergu z optimizmom zremo v prihodnost in smo z bogatimi izkušnjami na voljo vsem potencialnim partnerjem za hitro ter kakovostno realizacijo zelenih namer.

Interenergo d.o.o.

www.interenergo.com