Organizacije tako v javnem kot zasebnem sektorju se vse bolj zavedajo izzivov, ki jih prinašajo podnebne spremembe, kot tudi potrebe po pripravi načrtov in izvajanju ukrepov za doseganje podnebne nevtralnosti. Učinkovito in hitro ukrepanje dodatno spodbuja tudi nova finančna perspektiva, nova regulativa o trajnostnih financah pa organizacijam nalaga dodatne obveznosti v okviru načrtovanja in izvajanja projektov. Občine so doslej dobro izvajale ukrepe na področju URE in OVE, vendar pa podnebna nevtralnost zahteva širši spekter znanj in kompetenc. Občine tako potrebujejo celovito podporo pri izvajanju ukrepov, vključno z usklajevanjem različnih ukrepov, iskanjem finančnih virov in merjenjem doseženih rezultatov. V tem kontekstu je Energetsko podnebna agencija za Podravje – ENERGAP v okviru EU projekta Remarkable vzpostavila novo storitev – informacijsko točko. Vse na enem mestu za izvajanje ukrepov podnebne nevtralnosti. Storitev prinaša organizacijam informacije na enem mestu, kot npr. določanje emisij ogljikovega dioksida, pomoč pri izvajanju zakonodaje, strateškem in operativnem načrtovanju, podatkih o energiji in podnebju, definiciji ukrepov, finančnem načrtovanju, tudi podporo pri pripravi javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev. S tem se zagotavlja in omogoča celovit in usklajen pristop k doseganju podnebne nevtralnosti. Več o projektu Remarkable, sofinanciranem s strani Evropske komisije, programa Obzorje, je dostopno na povezavi https://climateleaders.eu/.

ENERGAP
www.energap.si