Čistilna naprava EOL 124 125Čistilna napravaKoličina blata KČN se povečuje, metode njegove predelave ali odstranjevanja ostajajo enake (izvoz, sežig, uporaba v bioplinarnah). Stroški odstranjevanja blata predstavljajo velik delež obratovalnih stroškov KČN (med 30 in 50 %), zato so aktivnosti za zmanjšanje količin in njihovo izrabo zelo upravičene. Ker blato vsebuje do 80 % vode, je smiselno sušenju posvetiti največ pozornosti. Sušenje blata je izredno zahtevno in težavno zaradi pastoznosti, počasnosti sušenja in smradu. Vključevanje procesa pirolize zelo učinkovito prispeva k bistveno olajšanemu sušenju in hkrati omogoča termično izrabo osušenega blata. S pirolizo osušenega blata pridobimo oglje, ki ga uporabimo za granuliranje svežega blata. Tako dobimo sipek material, ki se zelo hitro suši in ne povzroča smradu, hkrati ga je mogoče sušiti in skladiščiti v kupih, vrečah ali silosih. Količina preostalega ostanka je manjša za 80 – 90 % in se oddaja kot inerten pepel, ki vsebuje hranila, kot so fosfor in kalij (možnost reciklaže). Raziskave so potekale v okviru raziskovalnega programa P2-0346, ki ga sofinancira ARRS.

ZRS Bistra Ptuj
www.bistra.si