EricoV mesecu novembru 2014 smo montirali testno malo komunalno čistilno napravo tipa SBR Klarmax. Njena prednost je, da se lahko obstoječa greznica preuredi v malo komunalno čistilno napravo, ki deluje na principu biološkega čiščenja komunalnih odpadnih vod (SBR tehnologija). Vsem zainteresiranim omogočamo ogled delovanje testne male komunalne čistilne naprave pod strokovnim vodstvom predstavnika Erico. Erico nudi celoviti servis na področju zagotavljanja čiščenja komunalnih odpadnih vod za individualne hiše in večstanovanjske objekte, ki v prihodnjih letih nimajo možnosti priključitve na javni kanalizacijski sistem. Z vzpostavitvijo celovitega servisa nudimo: optimalno rešitev za komunalne odpadne vode iz gospodinjstva, prilagojeno potrebam posameznega kupca in inženiring storitve za izgradnjo MKČN na ključ. Pri inženiringu gre za strokovno svetovanje v fazi izbire primerne tehnologije (tipa MKČN), za pomoč pri pridobivanju morebitnih državnih subvencij in nepovratnih sredstev, za nabavo in strokovno montažo ter zagon MKČN, gradbena dela, strokovno pogodbeno vzdrževanje, servis in kontrolo delovanja MKČN.

ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o.
www.erico.si