Komunala Kranj Centralna cistilna naprava KranjCentralna čistilna naprava KranjV Komunali Kranj si prizadevamo za uvajanje trajnostnih rešitev na vseh področjih poslovanja. Zato je bila sprejeta odločitev za nakup električnega skuterja, ki ga uporablja nadzornik parkirišč in električnega vozila za potrebe pogrebne službe. V podjetju proizvajamo tudi lastno električno energijo. Bioplin, ki nastaja v gnilišču pri razgradnji blata na CČN Kranj, se dovaja na kogeneracijske enote za proizvodnjo toplotne in električne energije, ki se porablja za procese čiščenja. Na čistilni napravi smo poskrbeli tudi za uporabo prečiščene vode v internem hidrantnem omrežju za potrebe pranja vozil in delovnih površin. Poteka pa prva faza digitalizacije na zbirnih centrih odpadkov. Uvedba novosti prinaša urejen zajem podatkov. Aplikacija identificira uporabnika, vrsto, lokacijo in količino odpadkov. V prihodnosti jo bomo nadgradili še s povezavo do računa uporabnika, kjer bo razvidno, katere vrste odpadkov in koliko jih je oddal.

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
www.komunala-kranj.si