Projekt LUIGI, financiran v okviru Interreg Alpine Space, s pomočjo zelene infrastrukture (ZI) obravnava možnosti boljše povezave med ruralnim in mestnim okoljem. Cilj LUIGI-ja je uresničitev politične deklaracije o »zeleni infrastrukturi« in akcijskega načrta za zeleno gospodarstvo Alpske konvencije. Na Kmetijskem inštitutu Slovenije smo v okviru projekta pripravili štiri izobraževalne module, ki celovito pokrivajo manjkajoče vrzeli znanja povezanega z ZI in poudarjajo pomen povezljivosti ekosistemov. Pri tem je bistveno vključevanje vseh lokalnih deležnikov, predvsem pa ozaveščanje o lokalnih elementih ZI, njihovem pomenu in rabi. Eden izmed vidnejših rezultatov projekta, ki so pripomogli k prenosu znanja upravljanja zelene infrastrukture, so številne delavnice, ki smo jih s projektnimi partnerji izvedli v desetih pilotnih regijah Alpskih držav. Glede na povratne informacije udeležencev so izobraževalni moduli dobra podlaga za prenos potrebnega znanja za boljše upravljanje ZI znotraj in celo izven meja LUIGI.
Zapisala: Klara Rekič, mag. ing. agr.

Logotip Interreg Alpine Space Luigi

Kmetijski inštitut Slovenije
www.kis.si