V Plastiki Skaza smo skupaj s projektnimi partnerji pričeli z izvajanjem evropskega projekta INCREACE, kjer sledimo sprejeti strategiji za plastiko in glavnemu cilju, tj. povečati delež reciklirane plastike v novih izdelkih do leta 2025. Interdisciplinarni in sistemski pristop ter vključevanje vseh deležnikov vzdolž celotne verige vrednosti bo izboljšal procese zbiranja, razvrščanja in recikliranja popotrošniške odpadne plastike (PCR) iz električne in elektronske opreme. S projektom smo tako pomembni soustvarjalci trajnostne družbe na področju krožnega gospodarjenja s plastiko in promocije izdelkov z reciklirano plastiko za zahtevnejše tehnične aplikacije. V Plastiki Skaza se bomo skupaj s projektnimi partnerji osredotočili na razvoj prebojnih rešitev na področju recikliranih polimernih materialov na osnovi polikarbonata (PC) in mešanic PC z akrilonitril butadien stiren (ABS) kopolimeri za zahtevnejše aplikacije v elektro industriji.

 

increace-project.eu
increace-project.eu

 

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation program under grant agreement No 101058487.
EU financiranje št. 101058487

 

Plastika Skaza d.o.o.
www.skaza.com