Luka KoperLuka KoperPristanišče je z vsemi dejavnostmi, ki v njem potekajo, velik porabnik energije. V Luki Koper, delniški družbi, ki upravlja s koprskim pristaniščem, smo v sodelovanju z raziskovalnimi inštituti, predvsem pa skozi evropske projekte ugotovili, da je potrebno področje energetike obravnavati posebej in ne le v okviru obstoječega sistema varovanja okolja. Sprejetje energetske politike je postala podlaga za aktivnejše delo pri izboljševanju energetske učinkovitosti. Podjetje trenutno sodeluje v projektu Greenberth (program MED), ki je deležen financiranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in ima za cilj povečati energetsko učinkovitost v sredozemskih pristaniščih. Ob preučevanju potencialov alternativnih energentov, kot je na primer lesna biomasa, s katero razpolagamo v pristanišču, se Luka Koper posveča hladilnicam za hitro pokvarljivo blago, saj ocenjujemo, da obstajajo na tem segmentu priložnosti za prihranke, predvsem z vgradnjo frekvenčno reguliranih obtočnih črpalk.

Luka Koper, d.d.
www.luka-kp.si