ecobreed transparent

Za uspešen razvoj ekološkega kmetovanja je zelo pomemben dostop do raznolikega semenskega materiala. Trenutno je ponudba ekoloških semen z visoko stopnjo genetske in fenotipske raznolikosti v EU omejena, kar pa želimo izboljšati na Kmetijskem inštitutu Slovenije, kjer smo vodilni partner mednarodnega raziskovalnega projekta ECOBREED v okviru Obzorje 2020. Cilj konzorcija, ki ga tvori še 24 priznanih univerz, znanstvenih inštitutov in podjetij iz Evrope, ZDA in Kitajske, je povečati učinkovitost in konkurenčnost pridelovanja ekoloških semen pšenice, krompirja, soje in ajde ter prenesti znanje na žlahtnitelje in pridelovalce ekoloških semen. V okviru projekta bodo razvite metode, strategije in infrastruktura za ekološko pridelavo, sorte z izboljšano odpornostjo na stres, višjo učinkovitostjo in kakovostjo ter izboljšane metode za pridelavo visoko kakovostnega ekološkega semena. Več o projektu in aktualnih izobraževalnih dogodkih je dostopnih na spletni strani https://ecobreed.eu.

Kmetijski inštitut Slovenije
www.kis.si