ZEOSov Poucni_E-transformerZEOSov poučni E-transformerElektronski in električni odpadki niso enoviti odpadki, pač pa so sestavljeni iz različnih delov. Mnogi vsebujejo redke surovine, drugi za okolje nevarne sestavine. Če jih oddamo na ustrezna zbirna mesta, omogočimo ustrezno predelavo ter privarčujemo surovine in energijo. Kako se s temi odpadki ravna, nam prikaže multimedijsko vozilo E-transfomer. Na vozilu so razstavljeni veliki in mali gospodinjski aparati, mobilni telefon, LCD-televizor in raznovrstna e-oprema. Elektronska oprema je v obliki eksplozijskih sestavnic, od najmanjšega do največjega dela, tako da si lahko vsak obiskovalec ogleda notranjost aparata. Na voljo je tudi igrica »zbiranja odpadkov« na dlančniku. E-transformer je zložljivo vozilo, različnih barv in nasmejanih likov, opremljeno z najnovejšo multimedijsko in svetlobno predstavitveno opremo, ki se v celoti napaja iz lastne solarne elektrarne, nameščene na strehi vozila. Projekt Slovenska osveščevalna kampanja ravnanja z OEEO družbe ZEOS, ki ga podpirata Evropska komisija in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, si lahko ogledate na spletni strani http://life.zeos.si/.

ZEOS, d. o. o.
www.zeos.si