Center-ponovne-uporabe----pred-obnovi“Kredenca” pred obnovoCenter-ponovne-uporabe---po-obnovi“Kredenca” po obnoviCenter ponovne uporabe d.o.o., so.p., izvaja postopke priprave na ponovno uporabo in pomembno prispeva k uresničevanju ciljev krovne direktive o odpadkih in krožnem gospodarstvu. Popravljivost izdelkov postaja velik problem vendar ga je mogoče izboljšati z zakonodajo o pravicah potrošnikov. Z najmanjšo garancijo na izdelke lahko motivira proizvajalce, da proizvajajo blago z daljšo življenjsko dobo, da bi preprečili gospodarske izgube. Potrošniki se morajo zavedati pričakovane življenjske dobe izdelkov, ki jih kupujejo. Konkurenca že spodbuja proizvajalce, da proizvajajo trpežne, enostavne izdelke, ki se jih da popraviti, zlasti v zvezi z zagotavljanjem rezervnih delov. Na sliki je tipičen slovenski izdelek »kredenca«, še vedno zelo iskan kos pohištva, prenovljen v CPU Rogaška Slatina.

Center ponovne uporabe d.o.o., so.p.
www.cpu-reuse.com