Energap je center trajnostne mobilnosti za regijo. V okviru tega sodelujemo v mednarodnem projektu EMOBILITY WORKS (ELEKTRIČNA MOBILNOST DELUJE), v katerem sodeluje 10 partnerskih držav. Namen projekta je pomoč občinam in podjetjem pri vzpostavitvi električne mobilnost. S tem želimo doseči, da bo do leta 2020 delež električnih vozil v urbanih območjih večji. Projekt bo pomagal pri premagovanju ovir na področju javnih naročil za e-vozila, namestitvi polnilnih postaj in dobavi električne energije iz obnovljivih virov, kot tudi širše pri promociji trajnostne mobilnosti. Električni avtomobili so možna rešitev na področju prometa, ker ne ustvarjajo problemov povezanih s podnebnimi spremembami in pomanjkanjem fosilnih goriv. Cilji projekta so analizirati obstoječe stanje in vzpostaviti lokalna omrežja e-mobilnosti in izdelati ter izvajati akcijske načrte za električno mobilnost v občinskih upravah in podjetjih, kar vodi do povečanega števila e-vozil v regiji.

Energetska agencija za Podravje
www.energap.si

EMobilityWorks Logo RGB 72dpi

 

iee-horizontal en2