Projekt se je uradno začel v aprilu 2021, sredstva projekta pa so namenjena za sofinanciranje tehnične in druge dokumentacije investicijskih projektov. Če je izvedba energetskih investicij na področju energetske sanacije stavb, namestitve fotovoltaičnih naprav, ukrepov za energetsko učinkovitost ulične razsvetljave in izkoriščanja odpadne toplote iz transformatorjev. V Pošti Slovenije bodo prednostne naloge priprava dokumentacije za vzpostavitev sončnih elektrarn na omrežju Pošte Slovenije. Na fotografiji je Logistična pošta v Celju, ki se ponaša z našo prvo sončno elektrarno. V projekt je vključenih 13 partnerjev iz štirih statističnih regij in 12 različnih občin: Mestna občina Kranj, Novo mesto, Maribor, Laško, Zreče, Slovenske Konjice, Slovenska Bistrica, Šmarje pri Jelšah, Makole, Selnica ob Dravi, Duplek ter Eles in Pošta Slovenije.

Pošta Slovenije, d.o.o.
www.posta.si