Bureau VeritasZmanjševanje porabe energije in izboljšanje energetske učinkovitosti sta v ospredju standarda ISO 50001, vodilnega energetskega standarda. Standard je bil prvič objavljen leta 2011, njegova priljubljenost in pomen pa sta ves čas rastla. Do konca leta 2016 je tako certifikat pridobilo že prek 20.000 organizacij. ISO 50001 je del skupine standardov vodenja (tudi ISO 9001 in ISO 14001), ki se v organizacijah osredotočajo na nenehno izboljševanje s pomočjo ponavljajočega PDCA cikla (načrtuj, izvedi, preveri in ukrepaj). Novi standardi vodenja so medsebojno usklajeni in primerni za sočasno izvajanje. Evropska unija zahteva zmanjšanje porabe količine energije, kar so posamezne države članice izvedle na različne načine. V Sloveniji je energetski zakon določil, da morajo velike gospodarske družbe (do 31. 12. 2017) na enega od treh načinov izkazati svoje energetsko stanje, pri čemer z izbiro ISO 50001 nadgrajujejo energetske preglede s postavljanjem ciljev in stalnim spremljanjem količin porabljenih energentov ter izvajanjem zastavljenih ciljev. Bureau Veritas je akreditiran organ za certifikacijo po standardu ISO 50001.Zapisal: dr. Janko Remec
Bureau Veritas d.o.o.
www.bureauveritas.si