IMG 20191120 102628

V Mlekarni Planika mleko pridobivamo tudi na lastnem ekološkem oglednem posestvu Bogata v Bovcu. Zavedamo se, da se skrb za kakovost mlečnih izdelkov začne pri dobrem počutju živali, zato smo v letošnjem letu posodobili hlev in molzno opremo. Naše krave se med letom pasejo na okoliških pašnikih, v hlev prihajajo le v času molže. Pozimi jih krmimo v hlevu. Postavili smo vrtljive krtače, namenjene čohanju. Pri čiščenju hleva nam pomaga robot – čistilec, ki hlev čisti ves dan, tako da je površina, kjer se zadržujejo molznice, vedno čista. Po tleh so postavljene gume, ki živalim preprečujejo zdrse in poškodbe, pa tudi ležišča so tako bolj udobna. Z novim molziščem in cisterno za hlajenje mleka smo izboljšali higieno in omogočili optimalno molžo, ki je pomembna za zdravje vimena. Kravam smo uredili porodnišnico. To je ločen čist prostor, kjer se krava v času telitve lahko umiri in čas preživi s svojim teličkom. Molznicam smo namestili ovratnice s čipi in si tako močno olajšali vpogled v čredo. Čip meri gibanje, čas prežvekovanja in hranjenja. S pomočjo računalniškega programa tako lažje spremljamo zdravstveno in reprodukcijsko stanje. Na molznem mestu sistem zazna molznico in ji dozira optimalno količino krmil. S posodobitvijo bomo lahko bolje skrbeli za dobrobit živali na našem posestvu.

Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid
www.mlekarna-planika.si