Izobraževalna organizacija B&B se s svojim delovanjem in izobraževalnimi programi vključuje na različna področja življenja. Poleg izobraževalnih ciljev poudarjajo tudi splošne, življenjske kompetence, ki jih pridobijo udeleženci njihovih programov, hkrati pa ozaveščajo svoje zaposlene. Skladno s zakonodajo s področja ločevanja odpadkov so uredili ločeno zbiranje v vseh prostorih. V učilnicah svoje šole na Laborah v Kranju so kot koše za smeti postavili »odslužene« škatle, jih oblepili z barvnim papirjem in ustrezno označili, katerim vrstam odpadkov so namenjene: papir, embalaža, razno. Študenti in ostali udeleženci izobraževanj so se na to ureditev navadili, opaziti je celo posameznika, ki že odvrženi odpadek pazljivo prestavi v ustrezno škatlo. Posebno smo ponosni, da študenti posebej odlagajo zamaške, ki jih zaposleni redno oddajajo v dobrodelne namene. S tem se šola kot izobraževalna organizacija vključuje v splošno ozaveščanje ljudi in jim omogoča, da dobre navade, povezane z odlaganjem odpadkov, ohranjajo tudi med študijem.

B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
www.bb.si