ZRS-Bistra-PtujReciklaža odpadnega tekstilaProjekt PORETEKS ponuja praktične rešitve pri varovanju okolja s ponovno uporabo rabljenega tekstila in recikliranjem. Gre za sodelovanje ZRS Bistre Ptuj kot vodilnega partnerja in partnerjev ORZ, JARA, JS Ptuj, Čakom, Čakra in Evolution. Projekt se izvaja v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013 in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. V okviru projekta je bila vzpostavljena spletna in mobilna aplikacija za pravilno ravnanje z odpadki. Na območju občin Ptuj, Ormož, Rogaška Slatina, Čakovec in Varaždin je vzpostavljen sistem zbiranja tekstilnih odpadkov z zabojniki. Zdaj potekajo usposabljanja različnih ciljnih skupin v okviru modnih delavnic za inovativno obnovo odpadnega tekstila na treh lokacijah (Ptuj, Čakovec in Varaždin), kjer bodo spomladi predstavili nastale izdelke v okviru modnih revij. Z reciklažo odpadnega tekstila se je izdelala izolacija, ki je trenutno v fazi testiranja izolacijskih lastnosti.

ZRS Bistra Ptuj
www.bistra.si