Marbo OkoljePoostren inšpekcijski nadzoraZaradi nesrečnih dogodkov, ki so se zgodili v obratih za obdelavo odpadkov v letu 2017, je ARSO objavil, da se bodo septembra 2018 začeli poostreni inšpekcijski nadzori naprav za obdelavo odpadkov. Vse naprave bodo pregledane v roku dveh let. Inšpektorji za različna področja (okolje, naravne in druge nesreče, kemikalije, energetika) in predstavniki ARSO bodo pregledali skladnost obratovanja naprav z okoljsko zakonodajo ter zakonodajo s področja ravnanja z nevarnimi snovmi in varstva pred požarom. Glede na izkušnje s terena ocenjujemo, da stanje večine naprav ni usklajeno s spremenjenimi zahtevami zakonodaje iz zadnjih let. Zato je pričakovati večje število nepravilnosti, kar lahko za upravljavce naprav pomeni tudi precejšnje stroške za izvedbo tehničnih ukrepov in priprave potrebne dokumentacije za spremembo OVD. Naše podjetje lahko pomaga upravljavcem naprave, da se pripravijo na pregled v izogib večjim presenečenjem in nevšečnostim.

Marbo Okolje d.o.o.
www.marbo-okolje.si