ERICoMonitoring stanja površinskih vodaAvgusta 2015 je ERICo prejel pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda v skladu z določbami Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Ur. l. RS, št. 91/13). S pridobitvijo tega pooblastila je ERICo postal ena izmed dveh inštitucij v Sloveniji, ki sta usposobljeni za izvajanje obratovalnega monitoring, s katerim se ugotavlja vpliv na stanje površinskih voda. Ugotavljanje vpliva so zavezani po Pravilniku o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Ur. l. RS, št. 91/13) upoštevati zavezanci (industrija, upravljavci čistilnih naprav, upravljavci odlagališč). Gre za monitoring o odvajanju odpadnih voda neposredno v vodotok, če je ugotavljanje tega vpliva za napravo predpisano s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz te naprave, ter o obratovanju odlagališča odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih.

ERICo d.o.o.
www.erico.si