Center ponovne_uporabeCenter ponovne uporabe Ljubljana je tudi del turistične ponudbe mesta in tesno sodeluje s Snago d.o.o. Ljubljana.Center ponovne uporabe je prvo socialno podjetje v Sloveniji, ki izvaja pripravo na ponovno uporabo in ima za izvajanje dejavnosti okoljsko dovoljenje. Ponovna uporaba je v razvitem svetu pred recikliranjem, zato je aktivno sodelovanje nacionalnih in regionalnih oblasti že trideset let sestavni del socialne in okoljske politike. Zaradi vnovične rabe virov ponovna uporaba prispeva k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, podaljša življenjsko dobo izdelkov, zmanjša količino odloženih odpadkov ter povečuje varčevanje s surovinami in naravnimi viri. Prispeva k udejanjanju socialnega podjetništva, spodbuja nastajanje lokalnih delovnih mest na deficitarnih področjih ter omogoča promocijo obrtnih poklicev, ki so v Sloveniji že skoraj izumrli. Ponovna uporaba zavrženih, nekoristnih starih izdelkov in materialov za oblikovanje novih spada na področje upcyclinga. Uporaba rabljenih izdelkov je postala življenjski slog v razvitem svetu, uveljavila se je kot nov trend v svetu mode in modnega oblikovanja. S projektom »USE REUSE«, ki ga sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti nadgrajuje dejavnost prvega Centra ponovne uporabe v Rogaški Slatini. Danes mreža šteje devet centrov, ki so še na lokacijah Tepanje–Slovenske Konjice, Vojnik, Velenje, Kranj–Tržič, Trebnje, Ljubljana in Ormož.

Center ponovne uporabe
www.eko-tce.eu