V Sloveniji za ogrevanje stavb tako v gospodinjstvih in industriji porabimo slabo tretjino skupne porabe energije. Energetski pregledi, ki so osnova za programe učinkovite rabe energije, so ključnega pomena pri zagotavljanju prihrankov energije, saj prikazujejo realno stanje objektov, proizvodnih procesov in njihove energetske (ne)učinkovitosti. Borzen je z namenom zagotavljanja še višje kakovosti izvajanja energetskih pregledov na terenu organiziral usposabljanji za izvajanje energetskih pregledov stavb in za izvajanje energetskih pregledov industrijskih objektov s proizvodnimi procesi. Izvajali se bosta tudi v prihodnjem letu. Čestitke skoraj petdesetim strokovnjakom, ki so nadgradili in obnovili svoje znanje s področja energetskih pregledov. Vse informacije, gradiva in seznam strokovnjakov, ki so se udeležili usposabljanj, so dostopni na www.trajnostnanergija.si.

Borzen, d.o.o.
www.borzen.si