Energetika Celje 1Prva polnilna postaja za stisnjen zemeljski plin v Celju, s katero upravlja Energetika Celje, uspešno obratuje od 28. januarja letos. Vse do začetka aprila so v njej prodali 13.800 kilogramov stisnjenega zemeljskega plina, in sicer večino za potrebe mestnega potniškega prometa (10.500 kg) ter 3.300 kilogramov ostalim uporabnikom vozil, ki jih poganja stisnjen zemeljski plin. Uporabniki lahko natočijo plin ob Bežigrajski cesti 24 ur na dan, vse dni v letu, saj polnilna postaja obratuje samopostrežno. Za kilogram stisnjenega zemeljskega plina bodo odšteli 0,98 evra. Postavitev polnilne postaje na stisnjen zemeljski plin je eden izmed ukrepov Mestne občine Celje, s katerimi želi zmanjšati vplive na onesnaženost zraka z delci PM₁₀ in drugimi izpusti. Značilen motor na stisnjen zemeljski plin namreč v primerjavi z bencinskim motorjem izpusti v zrak do 25 odstotkov manj ogljikovega dioksida (CO₂), do 75 odstotkov manj ogljikovega monoksida (CO), do 60 odstotkov manj ogljikovodikov, dušikovih oksidov in žveplovega dioksida. Saj in ostalih prašnih delcev je v izpuhu le zanemarljiva količina. Zemeljski plin ima večjo energijsko vrednost od bencina ali plinskega olja – kilogram zemeljskega plina ima podobno energijsko vrednost kot 1,5 litra bencina ali 1,3 litra dizelskega goriva.

Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o.
www.energetika-ce.si