hortikultura EOL 142

Letos se je naša šola vključila v program Ekošola, ki je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci, dijaki in študenti. V ta namen smo organizirali slavnostni dogodek, na katerem smo podpisali Ekolistino, s katero se zavezujemo, da bomo upoštevali smernice Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje, ki ga poimenujemo »Ekošola kot način življenja«. S podpisom Ekolistine smo se zavezali, da se bomo zavzemali za spoštljiv in odgovoren odnos do sočloveka in narave, dvigovanje ekološke zavesti dijakov, študentov, delavcev šole in občanov mesta Celje, čistočo v šolskih prostorih in okolici šole ter za izboljšanje našega bivalnega okolja, ohranjanje biotske pestrosti, varčevanje z naravnimi dobrinami, ločevanje odpadkov, zdrav način življenja in zdravo prehrano ter lepšo prihodnost našega planeta.

Zapisali: Andreja Gerčer, Anja Žužej Gobec

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
www.hvu.si