Kontron je na Mestni občini Kranj (MOK) podpisal zavezo k Podnebni pogodbi Mestne občine Kranj. S podpisom tako Mestni občini Kranj skupaj z ostalimi slovenskimi organizacijami pomagamo uresničevati namero za zmanjšanje ogljičnega odtisa za 80 odstotkov. S projektom bi lahko v Kranju do leta 2030 zmanjšali izpuste ekvivalenta CO₂ za več kot 113 tisoč ton glede na leto 2018. Trajnostno korporativno upravljanje je za celotno skupino Kontron pomembna strateška usmeritev. Med drugim smo pri slovenskem Kontronu zavezani tudi lokalni okoljski politiki, saj želimo poskrbeti za stalno zmanjševanje našega vpliva na okolje. »V poslovne procese podjetja uvajamo uporabo okolju prijaznih tehnologij, pri načrtovanju in produkciji novih izdelkov pa skrbimo za znižano porabo električne energije in okolju prijazno produkcijo. Prav s podporo lokalnih iniciativ, kot je podnebna zaveza MOK, aktivno sodelujemo in uresničujemo našo ESG (okolje, družba, upravljanje) zavezo na področju trajnostnih izzivov in vidikov upravljanja trajnosti,« je poudaril Robert Kuzmič, direktor podjetja Kontron, ki je podpisal zavezo.

Kontron, d.o.o.
www.kontron.si