GoOpti 114_115GoOptiPodjetje GoOpti, s katerim je v zadnjih petih letih potovalo že več kot 630.000 ljudi, svoje znanje in prevoze omogoča tudi podjetjem. Bili so prvi, ki so v slovenskem prostoru uvedli tako imenovane skupinske poslovne prevoze. »To še vedno pomeni, da naš potnik določi točno uro odhoda s točno določene lokacije, lahko pa se mu pridruži še kdo, ki potuje ob isti uri na isti relaciji. Tako je prevoz še vedno na najvišji stopnji ugodja. Razlika je zgolj v tem, da ne potuje sam. Morda pa se med vožnjo pokaže priložnost za nova poslovna sodelovanja,« pojasnjuje direktor podjetja Marko Guček. S poslovnimi prevozi posamezniki in podjetja zmanjšajo stroške poslovnih potovanj. S tem se zmanjša tudi število avtomobilov na cesti, kar prispeva k varovanju okolja in zmanjševanju izpustov emisij v okolje. V primeru odpovedi prevoza podjetju v celoti povrnejo stroške že plačanega prevoza. Skupni poslovni prevozi se lahko opravijo za različne relacije oziroma ni omejitev glede oddaljenosti od izhodiščne točke do izbrane relacije. Lahko gre za povezave do letališč ali do evropskih mest, kot so Dunaj, Zagreb, München in Milano idr. GoOpti je s svojo storitvijo prevozov v zadnjih petih letih pripomogel k več kot 175.000 vozilom manj na cesti, okolju pa je bilo prihranjenih več kot 9.000 ton izpustov ogljikovega dioksida.

GoOpti
www.goopti.com