Družba Koto je bila na podlagi opravljenega razpisa izbrana za koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (v nadaljevanju: ŽSP K1 in K2). Vlada Republike Slovenije nam je s 1. 7. 2022 podelila koncesijo za obdobje desetih let. Pravilno ravnanje z ŽSP K1 in K2 je namreč nadvse pomembno, zato sta v Sloveniji organizirana zbiranje in predelava proizvodov na način, da država podeljuje koncesijo, s katero prenaša svojo obveznost na koncesionarja. V družbi Koto poskrbimo, da se vsa nastala količina ŽSP K1 in K2 v Sloveniji predela v skladu z zakonodajo, tako da ti proizvodi ne predstavljajo več nevarnosti za okolje in ljudi. V družbi sicer prevzemamo tudi ŽSP kategorije 3, iz katerih proizvajamo predelane živalske beljakovine in živalsko mast.

Koto d.o.o.

www.koto.si