FUND2740 – High Impact Foundation (www.fund2740.com) v decembru 2023 končuje izvajanje dvoletnega programa ActimpAct, ki ga je z 1 mio EUR donacijo v Sloveniji podprl Google.org. Namen projekta je bil razviti »Impact Design« (oblikovanje vplivov) kot orodje, ki je med drugim namenjeno povečanju pozitivnih vplivov poslovnih modelov. V program je vključenih 150 mikro podjetij in organizacij socialne ekonomije. Program je potrdil tezo, da »impaktizacija« poslovanja, poleg družbeno koristnih vplivov, prispeva tudi h konkurenčnosti in inovativnosti podjetij. Glede na odlične odzive udeležencev programa v letu 2024 program nadgrajujemo s pobudo AIAI – ActImpAct Initiative. Z njo vabimo k članstvu vsa podjetja in organizacije, ki želijo sodelovati pri nadaljnjem razvoju in uporabi Impact Designa. V okviru AIAI nudimo (ob podpori Google.org) cenovno dostopno informiranje, podporne storitve, usposabljanja in organiziramo dogodke. Več informacij na https://fund2740.com/aiai-actimpact-inititive/.

Brez dobička d.o.o.
www.brezdobicka.si