TimoComIskalci skladišč se vse pogosteje pritožujejo nad pomanjkanjem skladiščnih površin. Po podatkih nemškega zveznega statističnega urada pa je število novih logističnih nepremičnin v zadnjih letih neprestano naraščalo. Zakaj prihaja do nesorazmerja in kako izboljšati poslovanje s prostimi površinami za vse udeležene? Gunnar Gburek, predstavnik podjetja TimoCom, navaja nekaj razlogov in predlogov. Ponudniki logističnih storitev in njihove stranke potrebujejo dolgoročni najem skladišča, da ohranijo nadzor nad fiksnimi stroški in da lahko ustrezno načrtujejo. Nihanja na tržišču pa zahtevajo vse večjo prilagodljivost, zato prihaja tudi do povpraševanja po kratkoročnem najemu kapacitet. Problem so tudi neizkoriščene možnosti decentraliziranih skladišč, zaradi česar podjetja ob vrhuncih proizvodnje izgubijo agilnost in čas. Premalo se koristijo možnosti začasnega skladiščenja. S pomočjo borz skladišč se lahko poišče ustrezno možnost skladiščenja v bližini za kratkoročno skladiščenje. Pomanjkljiv je tudi notranji tok informacij glede možnosti uporabe prostih skladiščnih kapacitet. V velikih logističnih podjetjih ali organizacijah se lahko ta težava reši z zaprto skupino uporabnikov, ki si med seboj ponudijo več ali drugačne možnosti skladiščenja, kot jih imajo sami na voljo. Če se to avtomatizira z ustreznim vmesnikom med upravljanjem skladišč in borzo, se lahko proste kapacitete po vsej Evropi prikaže le z enim samim klikom. V prihodnosti bi lahko ustvarili neke vrste zemljevid s podatki o skladiščnih površinah, na katerem bi bilo mogoče kadarkoli v realnem času ugotoviti, kje so trenutno proste površine.

TimoCom Soft- und Hardware GmbH
www.timocom.si