V zadnjih dveh letih smo v podjetju Limnos izvedli številne projekte, vezane na jezera in stoječe vode, ki vključujejo sonaravne pristope. Najpomembnejši med njimi so vezani na zadrževanje in čiščenje vode v krajini. Tu zlasti apeliramo na lastnike vodnih zadrževalnikov in ribnikov ter akumulacij, da izboljšajo stanje teh vodnih habitatov, da bodo zadržali oziroma okrepili biodiverziteto. V Kamešnici v občini Križevci smo uredili plavajoče otoke, ki so namenjeni čiščenju vode in oživljanju vodnega telesa, saj ustvarijo habitat različnim organizmom. Njihov učinek je še posebej koristen in velik tam, kjer je voda preobremenjena (onesnažena), in na degradiranih oziroma osiromašenih vodnih telesih, ki so strukturno revna, enolična, rastlin pa je malo.

LIMNOS d.o.o.
www.limnos.si