Biobased materiali
Biobased materiali

Z vse večjim zavedanjem vseh deležnikov, da uporabljena plastična embalaža ni samo odpadek, pač pa surovina za izdelavo novih izdelkov, so se na trgu v večji meri pojavili reciklirani materiali, ki niso kompromis, ampak realna alternativa obstoječim plastičnim materialom. Ker se v podjetju Rupar plastika zavedamo pomena ohranjanja okolja in trajnostne naravnanosti tako nas kot naših kupcev, že od leta 2018 našim kupcem ponujamo izdelke proizvedene iz t. i. PCR materiala (post consumer resin). Gre za recikliran PET material, izdelan iz recikliranih plastenk vod, prehranskih izdelkov ipd., ki ima vse lastnosti PET materiala pridobljenega iz fosilnih goriv z razliko, da je ogljični odtis za proizvodnjo PCR-a za več kot 60 % nižji. S tem lahko vsem, ki jih zanima zaščita izdelka s PET embalažo, ponudimo vse naše plastenke PET izdelane iz recikliranega PET materiala v razmerju od 25 do 100 %, pri čemer ima uporabljeni material tudi certifikat za stik z živili. Poleg plastenk proizvedenih iz recikliranega materiala ponujamo tudi plastenke proizvedene iz t. i. »biobased« materialov, ki so prav tako 100 % reciklabilni.

Mica d.o.o.
www.mica.si