BTC trajnostno poročilo 1 EOL121V družbi BTC smo v sodelovanju z našimi poslovnimi partnerji, obiskovalci in podporniki spisali številne navdihujoče družbeno odgovorne zgodbe ter stopili v korak naprej pri ohranjanju zelenega okolja. Sledi našega uspešnega delovanja smo strnili v Trajnostno poročilo družbe BTC za leto 2016, ki naj bo navdih za nove zelene in inovativne ideje. Sožitje z okoljem in družbo je vzvod za dolgoročno rast družbe BTC. V naši poslovni enoti Misija: Zeleno vznikajo trajnostne in inovativne zamisli ter ideje za dinamičen razvoj. Tako izvajamo vrsto projektov in aktivnosti pod okriljem šestih misij: Energetska učinkovitost, Varčno z vodo, Odpadki za surovine, Zeleni promet, Varnost za vse in Družbeno odgovorni. Odgovoren odnos do ljudi in okolja smatramo kot našo zavezo in obvezo, zato z dejavnostmi za trajnostni razvoj in družbeno dobrobit nadaljujemo tudi v letošnjem letu. Vabljeni k ogledu Trajnostnega poročila na www.misijazeleno.si.

BTC d.d.
www.btc.si