Eko sklad, j.s., je februarja objavil dva javna razpisa za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb. Želi testirati nova finančna instrumenta, ki bosta omogočila večji obseg tovrstnih prenov Sloveniji. Etažnim lastnikom starejših večstanovanjskih stavb z več kot 8 deli in več kot 8 različnimi etažnimi lastniki je na voljo financiranje s kombinacijo kredita v breme rezervnega sklada in nepovratnih sredstev ali financiranje s kombinacijo nepovratnih sredstev in sredstev izvajalca energetskega pogodbeništva. Pogoj je izvedba celovite prenove, kar se lahko izvede usklajeno tri ali več ukrepov energijske prenove stavbe (predvidena višina nepovratne finančne spodbude je do 40 % priznanih stroškov naložbe) ali kot skoraj ničenergijsko prenovo (do 50 % priznanih stroškov naložbe). Razpisa sta odprta do 31. oktobra 2022. Več informacij na spletni strani ekosklad.si in na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si.

logotipi

Eko sklad, j.s.

www.ekosklad.si