Petrol-Slika-1Na otvoritvi kotlovnice na lesno biomaso V septembru je Družba Petrol d.d. skupaj z Občino Ivančna Gorica pri Vzgojno izobraževalnem centru v Ivančni Gorici odprla Kotlovnico za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso. V okviru podeljene koncesije bo Petrol d.d. zagotavljal ogrevanje vzgojno-izobraževalnih ustanov, in sicer Vrtca Ivančna Gorica, Osnovne šole Stična in Srednje šole Josipa Jurčiča. Celotna investicija znaša 750.000 evrov. Gradnja je zajemala povsem nov objekt kotlovnice na lesno biomaso z dvema kotloma na lesne sekance skupne nazivne moči 800 kW. Ocenjena letna prodana količina toplote znaša 1.500 MWh, za kar bo porabljenih 1.700 m3 sekancev. Petrol bo omogočal dobavo lesnih sekancev tudi iz lokalnega območja, seveda bodo lokalni pridelovalci morali zagotoviti primerno kvaliteto in stalno dobavo surovine. S tem se je dosedanja uporaba fosilnih goriv zamenjala z obnovljivim virom energije, s čimer se bodo za približno 20 % znižali tudi stroški ogrevanja. S projektom Občina Ivančna Gorica in družba Petrol d.d. uresničujeta cilje, zapisane v Strategiji trajnostne rabe in lokalne oskrbe z energijo iz Nacionalnega energetskega programa. Poleg tega projekt pomeni tudi sledenje Lokalnemu energetskemu konceptu in Lokalnemu razvojnemu programu občine Ivančna Gorica.

Petrol d.d. Ljubljana
www.petrol.si