PetrolPrenova razsvetljave v KopruRazsvetljava je najvidnejša infrastruktura mesta in lahko predstavlja bazno infrastrukturo pri razvoju pametnega mesta. Učinkovita in varčna javna razsvetljava, poleg znižanja obratovalnih stroškov, zagotavlja tako svetlobno ugodje za uporabnike javnih površin kot tudi večjo prometno in splošno varnost. Pri Petrolu okolju prijazno razsvetljavo vzpostavljamo v Sloveniji in na tujih trgih v regiji, med njimi v dveh hrvaških mestih, Sveti Ivan Zelina in Pušća. Po modelu zagotavljanja prihrankov energije bomo v obeh mestih skupaj zamenjali preko 4.400 starih energetsko neučinkovitih svetilk javne razsvetljave. Nadomestili jih bomo z energetsko učinkovitimi in okolju prijaznimi LED svetilkami ter poskrbeli za vzdrževanje sistema in doseganje prihrankov naslednjih 10 let. Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov javne razsvetljave v mestih poleg doseganja prihrankov električne energije in zagotavljanja višje kakovosti življenja prispevajo tudi k zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja, čemur se danes namenja vse več pozornosti.

Petrol d.d. Ljubljana
www.petrol.si