Petrol JR Izola podpispogodbePogodbo sta podpisala Janez Grošelj, direktor energetskih in okoljskih sistemov v Petrolu, in Danilo Markočič, župan občine Izola.S prenovo javne razsvetljave začenja tudi Občina Izola, ki je na podlagi javnega razpisa za koncesionarja izbrala družbo Petrol. Podpisali so 15-letno koncesijsko pogodbo za prenovo in urejanje javne razsvetljave z namenom zmanjšanja porabe električne energije in zmanjšanja svetlobne onesnaženosti. S tem projektom bo Občina Izola svoje javne površine osvetljevala na energetsko učinkovit način in na letni ravni prihranila vsaj 802 MWh električne energije in kar 425 ton CO2. V projektu bo družba Petrol zamenjala 1.765 energetsko in okoljsko neučinkovitih svetilk, preuredila prižigališča ter opravila protikorozijsko obnovo in barvanje najbolj kritičnih drogov javne razsvetljave. Pogodba vključuje tudi vzdrževanje sistema javne razsvetljave in dobavo električne energije, pri čemer bo najmanj 40 odstotkov dobavljene električne energije pridobljene iz obnovljivih virov energije ali visoko učinkovite kogeneracije.

Petrol d.d. Ljubljana
www.petrol.si