Bureau VeritasMednarodno podjetje Bureau Veritas v svojem naboru trajnostnih rešitev ponuja tudi certificiranje v skladu s shemo PEFC™. PEFC™ ali Programme for the Endorsement of Forest Certification je mednarodna neprofitna in nevladna organizacija, katere namen je spodbujanje trajnostnega upravljanja z gozdovi. V dobavni verigi morajo biti certificirane vse organizacije. Tako je zagotovljeno, da gozdni proizvodi (les, lesni proizvodi, papir in papirni proizvodi), ki so sestavni del končnega proizvoda, izvirajo iz gozda, ki izpolnjuje v standardu opredeljene okoljske, družbeno-socialne, etične in ekonomske zahteve. Certificiranje PEFC™ Forest Management je namenjeno organizacijam, ki upravljajo lastne gozdne vire in ki bi rade svojim strankam sporočile, da gozd upravljajo na trajnostni način. V primeru, če želi organizacija prodajati PEFC™ certificiran les, mora pridobiti tudi certifikat PEFC™ CoC za sledljivost v lesnopredelovalni verigi. V zadnjem času vse več organizacij upošteva trende trajnostnega ravnanja z okoljem in posledično od svojih dobaviteljev prav tako zahteva dokazovanje trajnostnih rešitev s PEFC™ ali podobnimi certifikati.

Bureau Veritas, d.o.o.
www.bureauveritas.si