Športna dvorana Brežice
Športna dvorana Brežice

Da so partnerstva v energetiki pomembna, se je še posebej pokazalo v preteklem letu. Občina Brežice in Univerza v Mariboru sta kljub zahtevnim pogojem uspešno izvedli projekta javno zasebnega partnerstva za energetsko prenovo stavb. V Kranju smo v družbi Petrol v konzorciju partnerjev sredi lanskega novembra zaključili z energetsko prenovo petih izobraževalnih objektov Univerze v Mariboru na lokaciji Zlato polje. Univerza v Mariboru bo s tem prihranila 230.000 € ter zmanjšala emisije CO₂ za nekaj več kot 400 ton letno. To je količina, ki jo letno vsrka skoraj 20.000 dreves, oziroma 45 ha gozda. S podobnim uspehom zmanjšanja ogljičnega odtisa se lahko pohvalijo tudi v Brežicah, kjer je Petrol skupaj z družbo Plistor izvedel energetsko prenovo 15 objektov. Projekt prenove se je začel v maju 2020 in zaključil v decembru, Brežice pa bodo s tem prihranile več kot 300.000 € letno ter zmanjšale izpuste toplogrednih plinov v višini 485 ton CO₂ letno. To je količina, ki jo letno vsrka skoraj 25.000 dreves.

Petrol d.d. Ljubljana
www.petrol.si